S T A V E B N Í
S P O L E Č N O S T

PŘINÁŠÍME STAVEBNICTVÍ S CITEM PRO DETAIL. Spolupracujeme s renomovanými architekty. Specializujeme se na nestandardní materiály. Realizujeme nadstandardní rezidenční domy. Architekti a stavební inženýři jsou součástí našeho týmu.

 • R E K O N S T R U K C E
  Historické objekty | Půdní vestavby | Činžovní domy | Administrativní objekty | Památková péče | Přístavby | Nástavby bytových domů | Bytové jednotky
 • R E A L I Z A C E

  I N T E R I É R Ů

  Komerční interiéry | Residenční interiéry | Truhlářské práce | Úpravy povrchů | Podlahářské práce | Dekorace | Výroba a prodej nábytku | Textil a čalounění
 • N O V O S T A V B Y
  Developerské projekty | Bytové domy | Administrativní objekty | Rodinné domy | Montované stavby | Inženýrské sítě | Speciální stavby | Komunikace
 • P R O J E K Č N Í

  S L U Ž B Y

  Bourací dokumentace | Územní řízení | Stavební povolení | Prováděcí dokumentace | Výrobní dokumentace | Studie | Návrhy interiérů | Inženýring

D E V P R O

V Í C E   O   N Á S

Naše společnost je na trhu od roku 2017. Za svoji historii jsme se stali odborníky ve 4 hlavních oblastech.

D E V P R O

A K T U Á L N Í    P R O J E K T Y

Aktuálně pracujeme na dokončení několikaletého projektu Byty na návsi, jehož cílem bylo nabídnout rodinné bydlení v klidném „vesnickém“ prostředí s dostatkem zeleně. Věříme, že se to povedlo.

S P O J T E    S E  
S   N Á M I

Rádi s Vámi probereme vaši představu o budoucím projektu. Ozvěte se nám pomocí kontaktního formuláře.

K O N T A K T

Na louce 603/6, 109 00 Praha 10,  info@devpro.cz

 C 241474, vedená u Městského soudu v Praze / IČ: 040 33 515 / OR