R E K O N S T R U K C E

H R A D E Š Í N S K Á

REKONSTRUKCE HRADEŠÍNSKÁ

O PROJEKTU

Realizace proběhla v letech 2013 a 2014.