R E K O N S T R U K C E

O S T R O V N Í

REKONSTRUKCE OSTROVNÍ

O PROJEKTU

Ing. arch. Ondřej Štička v roce 2016 realizoval rekonstrukci na ploše cca 150 m2. Součástí realizace byly sádrokartonářské práce, truhlářské prvky. Stavba byla provedena na klíč.