N O V O S T A V B A

L I B O C

NOVOSTAVBA LIBOC

O PROJEKTU

Výstavba rodinného domu v Liboci proběhla v letech 2008 až 2010. Autorem projektu byl ing. arch. J. Línek.