R O D I N N Ý

D Ů M

P R A H A

RODINNÝ DŮM PRAHA

O PROJEKTU

Realizace proběhla v letech 2014 až 2016. Autorem projektu byl ing. arch. J. Línek.