R O D I N N Ý

D Ů M

M I C H L E

RODINNÝ DŮM MICHLE

O PROJEKTU

Rekonstrukce proběhla v letech 2013 a 2014.